Документи

ПРОПИСИ КОЈЕ УПРАВНИ ОКРУГ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ

ПРАВИЛНИЦИ

ПОСЛОВНИК

ИЗВЕШТАЈИ

ПОПИС ИМОВИНЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА – БИЛАНС РАСХОДА
  • БИЛАНС РАСХОДА за 2017. годину – децембар

ПРОЦЕДУРА ЗА АЖУРИРАЊЕ САЈТА
design severnobacki upravni okrug

e-mail webmaster@severnobacki.okrug.gov.rs