Општине

Севернобачки управни округ протеже се на северу Војводине, на површини од 1.784 км², што чини 8,26% од укупне површине АП Војводина, 2,01% од укупне површине Републике Србије – Бачка Топола 596 км², Мали Иђош 181 км², Суботица 1.007 км².

Област чине три општине: Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош. Центар Округа је у Суботици.

Становништво Округа по Попису становништва 2011. године:

Табела 1Извор података: РЗС „Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године у Републици Србији – Становништво – Књига 1 – Национална припадност”;РЗС „Општине и региони у Републици Србији, 2012 године”

Чињеница да је скоро 90% површине пољопривредно земљиште умногоме одређује и привредну структуру Округа. Севернобачки управни округ је у непосредној близини државне границе са Мађарском, односно граничним прелазима Келебија и Хоргош. Добра географска позиција Округа, на магистрали главних европских саобраћајних коридора, дугогодишња привредна и стваралачка искуства и одговарајуће грађевинске локације, велика су предност која се нуди инвеститорима, што ово подручје чини атрактивним за домаћа и страна улагања.
design severnobacki upravni okrug

e-mail webmaster@severnobacki.okrug.gov.rs