home » sr » okrug_nacelnik

 menu-sredina
O Okrugu
Kontakt
Vesti
Aktuelnosti
Dokumenti
Informator o radu
e-Usluge
Arhiva
  Linkovi

Mapa prezentacije
A A
   
 menu-sredina
  O OKRUGU
 
  Uvod
linija
  Načelnik okruga
linija
  Nadležnosti i organizacija
linija
  Inspekcijske službe
linija
  Subotica
linija
  Bačka Topola
linija
  Mali Iđoš
 

pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS


Načelnik okruga

Rešenjem Vlade Republike Srbije od 17. januara 2014. godine, na mesto načelnika Severnobačkog upravnog okruga postavljen je Dragi Vučković.

Načelnik upravnog okruga:  

  • usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

  • prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne  uprave; 

  • prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima  za njihov rad;

  • prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu  državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

  • sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području  ovog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

  • sarađuje sa opštinama i gradovimaradi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne  uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne  uprave na području upravnog  okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru državne uprave i lokalne samouprave i Vladi.

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra pravde i državne uprave, prema Zakonu o državnim službenicima.

Zakonska rešenja predviđaju i postojanje Saveta upravnog okruga, radi usklađivanja rada organa državne uprave i lokalne samouprave na području upravnog okruga. Savet čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština Mali Iđoš – Marko Lazić, Bačka Topola – Gabor Kišlinder, kao i gradonačelnik grada Subotica, Bogdan Laban.

Obaveza načelnika u vezi sa radom Saveta okruga podrazumeva redovno sazivanje sednica, na kojima ima ulogu predsedavajućeg, najmanje jednom u dva meseca. Na sednicama Saveta se razmatra problematika vezana za rad inspekcijskih službi i saradnju sa službama lokalne samouprave, u cilju poboljšanja uslova rada. Redovno se vodi zapisnik i donose zaključci, koji se obavezno dostavljaju Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i ostalim ministarstvima, koja na teritoriji okruga imaju područne jedinice.

 

 

   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Контакти]

Uslovi korišćenja-/- Mapa prezentacije