home » src » okrug_nacelnik

 menu-sredina
О Округу
Контакт
Вести
Актуелности
Документи
Информатор о раду
e-Услуге
Архива
  Линкови

Мапа презентације
A A
   

  О ОКРУГУ
 
  Увод
linija
  Начелник округа
linija
  Надлежности и организација
linija
  Инспекцијске службе
linija
  Суботица
linija
  Бачка Топола
linija
  Мали Иђош
 
pretraga

 
WEB OKRUŽENJE IMENIK VLADE RS NARODNA SKUPŠTINA RS
VLADA RS
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu RS
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine RS

Novi web sajt u pripremi

Начелник округа

Решењем Владе Републике Србије од 17. jaнуара 2014. године, на место начелника Севернобачког управног округа постављен је Драги Вучковић.

Начелник управног округа:  

  • усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

  • прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне  управе; 

  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима  за њихов рад;

  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу  државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

  • сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју  овог округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

  • сарађује са општинама и градовимаради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне  управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне  управе на подручју управног  округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру државне управе и локалне самоуправе и Влади.

Начелника управног округа поставља Влада на период од пет година, на предлог министра правде и државне управе, према Закону о државним службеницима.

Законска решења предвиђају и постојање Савета управног округа, ради усклађивања рада органа државне управе и локалне самоуправе на подручју управног округа. Савет чине начелник управног округа и председници општина Мали Иђош – Maрко Лазић, Бачка Топола – Габор Кишлиндер, као и градоначелник града Суботица, Богдан Лабан.

Обавеза начелника у вези са радом Савета округа подразумева редовно сазивање седница, на којима има улогу председавајућег, најмање једном у два месеца. На седницама Савета се разматра проблематика везана за рад инспекцијских служби и сарадњу са службама локалне самоуправе, у циљу побољшања услова рада. Редовно се води записник и доносе закључци, који се обавезно достављају Министарству државне управе и локалне самоуправе и осталим министарствима, која на територији округа имају подручне јединице.

 

 

   
FOOTER
 СЕВЕРНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ [Мапа]

Услови коришћења -/- Мапа презентације